Get Adobe Flash player

Деси

dugata101 Деси

Здравейте

и добре дошли в моя малък свят в интернет!

Казвам се Деси Каравеликова, а сайтът, на който сте попаднали, е личният ми блог. Тук ще откриете коментари на събития, които ме интересуват, много снимки и мъничко поезия, както и полезни съвети за всеки, който притежава сайт. Повечето ми статии ще бъдат на български език, но ще има и неща, които ще бъдат публикувани на английски заради моите английски приятели. Ако английският не е език, който обичате или разбирате, винаги може да използвате Google Translator, за да преведете това, което ви интересува. Ако желаете да се свържете с мен, моля пишете ми на info [at] createdesigns [dot] eu .

-   -   -

Hi There,

Welcome to my personal little world on the internet.

My name is Desi Karavelikiova . This website is intended to be my personal blog so you can expect to find information about web design, science, lots of pictures and some of my personal thoughts I would like to share with the world.

As my articles will be posted mainly in Bulgarian, please use Google Translator to read my blog in any other language. Should you wish to contact me, please email me at info [at] createdesigns [dot] eu.

12 Responses to “Деси”

 • Анонимен:

  За съжаление България чувствително изостава в генетичните изследвания както на съвр. българи така и на стари кости. Например международен екип е извършил извличане на костна ДНК от 26 скитски погребения от територията на Казахстан. От направеният анализ на мт-ДНК се вижда, че древните саки са принадлежали основно към европеидните хаплогрупи HV, H, T, T1, I, U, U1, U5, U5a1 и W, които се срещат и при българите, вкл. и при древните българи.
  При съвр. казахи се срещат хаплогрупите B, F, C, Z, D, R, J и Y, които не се откриват при древните саки.
  Костни останки от Афанасиевската култура в Минусинск принадлежат към U5a1a1. Изследвани са мумифицирани трупове от Пазарик, резултатите са съотв. хаплогрупа HV – при 3 проби, U5 – 3, С – 10, D – 3. Преобладава сибирската група С.
  „Принцесата от Укок“ известна в литературата и като „Алтайската лейди“ – представителка на Пазарикската култура е принадлежала към мт-хаплогрупа U4. Като цяло са известни следните хаплогрупи при носитлетите на Пазарикскита култура (IV – II в. пр. н.е.): N1a, F2a, D, A, C, G2, H, HV2, HV6, J, K, T1, U5a1.
  В некропола Сяохе (близо до ез. Лопнор в Таримската котловина), изследването на тохарските мумии показва че мт-ДНК е представена основно от С4, M, K, R, H, което показва че въпреки изразения европеиден антропологичен тип, древните индоевропейци (тохари) са встъпвали в бракове и с местни жени от Южен Сибир (С4, M, К).
  За носителите на Андроновската култура (и нейни локални подварианти: Кротовска, Одиновска, Уст-тартарска култури) в Западен Сибир, според изследваните костни останки, са били характерни следните мт-хаплогрупи: A10*, U1а, U2e, U3, U4, U4d1, U5а1, U5b, Т, K, K2b, H, H6, J, W, Z1. За местното неиндоевропейско заварено сибирско население, впоследствие погълнато от андроновци, са били характерни източноевразийските групи: A, C, Z, D, G.
  Хаплогрупите A, C, Z, се откриват и при носителите на Саргатската култура в Западен Сибир (V в. пр. н.е. – V в. от н.е.). Изследването на костни останки от известните южносибирски култури, свързани със „сибирските скити“, от могилните некрополи (кургани) по горното течение на Енисей и Минусинската котловина, от С. Keyser и съавт., 2009 г., обхваща 10 проби от Андроновската култура (XV – XIII в. пр. н.е.), 4 проби от Карасукската култура (XIII – VIII в. пр. н.е.), 12 проби от Тагарската култура (края на VIII в. пр. н.е. – I в. пр. н.е.) и 6 проби от Таштъкската култура (II в.пр.н.е. – V в. от н.е.), и дава следните резултати: на 26 от пробите е изследвана мт-ДНК, от които съотв. 20 принадлежат към западноевразийските хаплогрупи U2, U4, U5a1, T1, T3, T4, H5a, H6, HV, K, и I, и само 6 – към източноевразийските хаплогрупи Z, G2a, C, F1b и N9a. А останалите 10 проби са изследвани са Y-хром. ДНК, от които 9 принадлежат към R1a и само 1 – към източноазиатската С3. Анализът на автозомната ДНК, е показал, че всички индивида са били с европеидни белези, синеоки и светлокоси.
  От погребения на скити в района на Ростов на Дон (IV – II в. пр. н.е.), за извлечени следните мт-хаплогрупи: източноевразийски A4, C, D, D4b1, D4j2, F1b, F1d, M10a1a1a, N1b1a, и западноевразийски Н, H2a1, H5b, H8c, I3, J1c2, J2b1a6, T1a, T2b, U2e, U5a, U5a1a1, U5a1a2b, U5a1b, U5a2a1, U5a2b, U7, W3a.
  Вече са публикувани и изследванията на мт-ДНК, извлечена от 31 аварски погребения в Унгария. Установено е аварите са били носители на източноевразийските мт-хаплогрупи C, M6, D4c1, F1b, и на западноевразийските H, K, T, U.
  Също унгарските генетици изследвахо древноунгарска костна ДНК, от погребения от Х в. (некропол Karos-Eperjesszög III), и извлечени източноевразийсикте мт-хаплогрупи A12, B4d1, B4/5 (неясно), X2f, и от некрополите Ormenykut – Х, Szegvar-Oromdulo – K1c1d, Mozs-Szarazdomb – М, Oroshaza-Gorbics tanya и Szabadkigyos-Palliget – N1a1a1a1a, Besenyotelek-Szorhat – N1a, Szarvas – N9a, Fadd-Jegeshegy – R.
  От катакомбни (алански) некрополи принадлежащи към Салтово-маяцката археологическа култура, от кости са извлечени следните мт-ДНК хаплогрупи: I4a, D4m2, H1c21, K1a3, W1c, X2i. Всички те присъстват у съвр. българи. Направено е и изследване на костна ДНК взета от некрополите Красная горка, Верхный Салтов и Нетайловка (Салтово-маяцка култура), от погребения преценени като древноунгарски. Четири от пробите принадлежат към мт-ДНК хаплогрупа U (U*, U2, U5, K), една – H, и една D.
  Също в Унгария е направено изследване на костна ДНК от кумански погребения, и са установени следните мт-ДНК хаплогрупи: H, V, U, U3, JT и D, като само последната е източноевразийска. У съвр. украинци в 20% се срещат несвойствените за славяните мт-ДНК хаплогрупи М, С, D, Z, А, В, които са куманско наследство, при съвр. българи също има M, C, D, Z.

 • Анонимен:

  Д. Нешева (2016 г.) в своя автореферат към дисертацията си, публикува и 12 резултата от костни проби, взети от некрополите Шекердже могила (с. Камен до Сливен) и Берекетската могила (Стара Загора), на индивиди живели в ранната бронзова епоха (III хил. пр. н.е.). Въпреки, че ги определя погрешно като „тракийски“ всъщност е пределно ясно, че става дума за представители на Ямната култура проникнали на Балканите. Общото при всички некрополи е овалната яма в която се поставял починалия в ембрионална поза, или поза на ездач (хокер), посипан с червена охра, сравнително беден погребален инвентар, дървено покритие с могилен насип. Даже през 90-те год. на ХХ в., археолозите въвеждат термина „Долнодунавски вариант на Ямната култура“ или културата Черна-вода-3. Появата на прагетотракийската общност е доста по-късно, свързано с културата Бабадаг (1200–1100 г. пр. н.е.). Преди това, в резултат от завладяването и асимилирането на долнодунавските ямници, от носителите на културата Усатово-Коцофени (3500–3000 г. пр. н.е.), възниква културата Езеро (3300–2700 г.пр.н.е.). Според някои учени, това са носителите на хето-лувийските езици и пратохарите, в периода преди да се заселят в Анатолия, а пратохарите минавт през Анатолия за да продължат и по на изток до Синцзян.
  След края на културата Езеро, следва един времеви хиатус от 2400 до 1300 г. пр. н.е., в който Балканите се обезлюдяват почти напълно. Установено е че са настъпили промени в климата, затопляне и засушаване, което е принудило това скотовъдно праиндоевропейски (прахето-лувийско (?) население да търси нови по-добри места за живот. След 1300 г. пр. н.е. от района на Сабатиновската култура в Украйна, в Северна Добруджа проникват племена които формират културата Кослоджени, за която е характерно развитото металопроизводство, и завършващият неин етап е културата Бабадаг (Планината Бабадаг е била богата на руда). Оттук прагетотракийците заселват Източните Балкани.
  А изследваната мт-ДНК на тези долнодунавски ямници е съотв.: H6a1a, H7a1a, N1a1a1a, T2e2a, HV0, HV1a’b'c, J1c (2 проби), K1c1, H (2 проби), U5a1. (18) Личи си степното влияние от хаплогрупата N1a1a1a.

Leave a Reply

Времето лети…
September 2017
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Скучни цифри